Skaberglæde

Fag og skema

Fagene på
Skaberglæde

Undervisningen er naturligvis en central del af hverdagen på Skærgården. Her får du viden og nye indsigter og du øger dine færdigheder på mange planer.


Både i undervisningen og det daglige liv på højskolen vil du møde andre, der – ligesom du selv – står overfor udfordringer i livet. Den fælles dialog og erfaringsudveksling giver en fornemmelse af ikke at stå alene i arbejdet med at skabe positive forandringer.


Fælles for alle elever på Skærgården er morgensamlingerne, Liv & Læring samt Trivsel 1. Her får vi fælles sprog for at tale om livet, om udfordringer, udvikling, samvær og trivsel. Dette sprog er centralt, både for udbyttet af dit ophold, din evne til at navigere og få greb om tilværelsen, og ikke mindst for langtidsholdbarheden i din nye måde at leve på.

Skærgården 31052023 30

find din indre skaberglæde

Faget ”Find din indre skaberglæde” er obligatorisk, hvis du tilmelder dig SKABERGLÆDE. Ideen er, at du kan begynde at lede efter en passion, noget kreativt som du selv kan arbejde videre med. Du bliver præsenteret for teknikker, så du kan fordybe dig i forskellige udtryksformer. Der vil være fokus på ro og fordybelse og de repetitive bevægelsers betydning for vores nervesystem. Du kommer til at skabe et unikt værk med dit eget personlige udtryk. I undervisningen inddrages Craft psykologien, så der er fokus på den sundhedsfremmende virkning, trivsel, positive emotioner, flow, kontrol over opmærksomheden og kompleks problemløsning. Der er ingen forventning om, at man har erfaring med at være kreativ.


Derudover vil der være undervisning i forskellige værkstedsfag, hvor du får mulighed for at undersøge hændernes positive effekt på den mentale sundhed. Det kan være andre kreative udtryk (maling, keramik, tegning o.l.), men det kan også være Madværkstedet. Der er mulighed for at arbejde selvstændigt med forskellige udtryksformer og materialer.

725A8628

Personlig udvikling og trivsel

En del fag har fokus personlig udvikling, forandring og trivsel. Her får du indsigt i psykologiske teorier, en større forståelse af dig selv og andre og hvordan du kan skabe positive forandringer, fx. ved at bryde med uhensigtsmæssige vaner. En del af undervisningen handler også om hvordan vi indgår i fællesskaber og om filosofiske og eksistentielle spørgsmål.

Kost

kost og sundhed

Du har også mulighed for at vælge fag der har fokus på fysisk sundhed. Vi tilbyder for eksempel undervisning i sund madlavning, hvor du får en masse viden om og tricks til hurtigt og nemt at lave sund mad derhjemme.

Hulahopring

BEVÆGELSE

På Skærgården ønsker vi at give dig glæden ved den daglige bevægelse og mulighed for at finde de motionsformer, som du kan fortsætte med derhjemme. Det betyder, at du både kan vælge motionsformer og et aktivitetsniveau, som passer til dig. At finde bevægelsesfriheden og -glæden er centralt for idrætsundervisningen på Skærgården.

725A9029

KREATIVE FAG

Når vi arbejder med at skabe forandringer i livet og med personlig udvikling, er det vigtigt at vi også har tid og ro til at fordybe os og ”glemme os selv”. Derfor arbejder vi bredt med at finde frem til – og styrke – vores indre kreativitet, både på det kreative værksted og ved at arbejde med kreativitet i bred forstand. Her får du mulighed for at finde dit personlige udtryk – hvad enten det er i ord, farver, toner eller noget helt andet – og udfolde dit potentiale under kyndig vejledning fra højskolelærerne.

 

På det kreative værksted oplever vi glæden ved at bruge hænderne og lærer forskellige metoder – omgivet af former, farver og materialer. Værkstedet er indrettet, så der både kan arbejdes med ler, maleri, tegning og håndarbejde, og er i øvrigt åbent hele døgnet.

Fagene på
Livsstilslinjen

På Skærgården arbejder vi med vægttab på en helhedsorienteret og bæredygtig måde,
så du har de bedste muligheder for at finde den livsstil, der virker for dig og fungerer i netop dit liv.
Vi sammensætter undervisningen, så du arbejder med kost og bevægelse sammen med trivsel, livsglæde og handlekraft.

Du vil indgå i et fællesskab med andre, der har de samme udfordringer som dig,
og du vil opleve hvordan den fælles dialog og erfaringsudveksling er med til at skabe grobund for positive forandringer.
Alle fag på Skærgården bidrager til at give dig positiv energi og
kræfter til at træde nye stier på vejen mod netop den form for sundhed, der er rigtig for dig.

Personlig udvikling, fællesskab og trivsel

Et varigt vægttab og en sund livsstil hænger ofte sammen med generelle livsomstændigheder og valg, vi træffer i livet. Nogle af fagene har derfor fokus på personlig udvikling, forandring og trivsel. Her får du indsigt i psykologiske teorier, en større forståelse af dig selv og andre og hvordan du kan skabe positive forandringer, fx. ved at bryde med uhensigtsmæssige vaner. En del af undervisningen handler også om hvordan vi indgår i fællesskaber og om filosofiske og eksistentielle spørgsmål.

kost og sundhed

Alle livsstilselever har et seks ugers forløb med grundlæggende introduktion til Kost & Sundhed, hvor vi bl.a. underviser i forskellige tilgange til vægttab, giver mulighed for individuelle kostplaner og gennemgår de moderne myter og fakta i forhold til vægttab. Du lærer at navigere i buffet’er og træffe gode valg. Vi arbejder meget med det visuelle, så ved hvordan du opnår mæthed både fysisk og sanseligt, og vi arbejder med de faktorer, som påvirker din sult. Vi tilbyder også undervisning i sund madlavning, hvor du får en masse viden om og tricks til hurtigt og nemt at lave sund mad derhjemme.

bevægelse

På Skærgården ønsker vi frem for alt at give dig glæden ved den daglige bevægelse og mulighed for at finde de motionsformer, som du kan fortsætte med derhjemme. Det betyder, at du både kan vælge motionsformer og et aktivitetsniveau, som passer til dig og som bidrager til at kickstarte dit vægttab, mens du er på højskolen. At finde bevægelsesfriheden og -glæden er centralt for idrætsundervisningen på Skærgården.

KREATIVITET OG KREATIVE FAG

Når vi arbejder med at skabe forandringer i livet og med personlig udvikling, er det vigtigt at vi også har tid og ro til at fordybe os og ”glemme os selv”. Derfor arbejder vi bredt med at finde frem til – og styrke – vores indre kreativitet, både på det kreative værksted og ved at arbejde med kreativitet i bred forstand. Her får du mulighed for at finde dit personlige udtryk – hvad enten det er i ord, farver, toner eller noget helt andet – og udfolde dit potentiale under kyndig vejledning fra højskolelærerne.

 

På det kreative værksted oplever vi glæden ved at bruge hænderne og lærer forskellige metoder – omgivet af former, farver og materialer. Værkstedet er indrettet, så der både kan arbejdes med ler, maleri, tegning og håndarbejde, og er i øvrigt åbent hele døgnet.

Obligatoriske fag

Morgensamlingen er vores fælles start på dagen og foregår normalt i foredragssalen. Vi begynder med et par sange, som i vidt omfang perspektiverer til de emner, som i øvrigt er aktuelle i undervisningen. Små film, fortællinger og oplæsning underbygger ligeledes ugens temaer og endelig udfoldes teorier og tanker fra undervisningen i Liv & Læring yderligere. Formålet er at skabe oplevelsen af, at der er en rød tråd i undervisningen og tematikkerne hen over ugen og folde disse emner ud gennem forskellige perspektiveringer.

Liv og Læring er et helhedsorienteret fag, som handler om forskellige aspekter af det almindelige menneskeliv og om det at lære. Vi vil hen over året komme ind på en række forskellige emner, tanker og teorier, som kan hjælpe os med at sætte ord på livet og på, hvem vi er, hvordan vi lærer, og hvordan vi udfolder os i verden på en bæredygtig måde. Formålet er at blive klogere på os selv og på hinanden – og måske bruge de nye indsigter til at skabe ny udvikling og øget trivsel.

I fællestimen arbejder vi med fællesskabet på højskolen.

60 mennesker under samme tag, opdelt i 4 elevboliger kræver sit af den enkelte.

Timen har som mål at medvirke til at støtte den sociale trivsel og demokratiske dannelse blandt eleverne.

Midlerne er mange:

  • Fællessnakke om dagligdagen
  • Husvis gruppearbejde med udgangspunkt i behovet for fælles regler
  • Opgaver om fordomme, konfliktløsning, gruppedynamik
  • Husudfordringer, hvor de enkelte huse skal arbejde med en udfordring og præsentere resultatet for de andre
  • Forberedelse af åbent hus-arrangement. Alle elevhusene skal på skift arrangere et åbent hus-arrangement, hvor de inviterer de tre andre huse på besøg.


Underviser: Almind Spelling-Sørensen

Trivsel 1 handler om at blive klogere på, hvad det vil sige at trives. Hvad skal der til, og hvordan kan vi tage aktivt hånd om at skabe trivsel for os selv og for andre? I Trivsel 1 gennemgår vi udvalgte teorier, modeller og værktøjer fra psykologien og fra lærings- og udviklingsteorien. Det giver os forhåbentligt større indsigt i og forståelse for os selv og andre, og formålet er, at du bliver klogere på og (bedre) i stand til at skabe trivsel i dagligdagen.

Her præsentes forskellige kreative teknikker med henblik på at finde den udtryksform, som passer til den enkelte, og stimulere til yderligere kreativt arbejde og tænkning. Der tages udgangspunkt i Anne Kirketerps craft psykologi. Craft har en sundhedsfremmende virkning. Craft fremmer trivsel, positive emotioner, flow, kontrol over opmærksomheden, komplekse problemløsninger og øget intelligens. Eleverne skal prøve at finde en passion: noget kreativt de selv synes kunne være spændende at arbejde videre med.

Valgfag (eksempler)

OBS: Valgfagene varierer hen over året. Du kan ikke forvente at alle tilbud altid er i skemaet

I Trivsel 2 bygger vi videre på emner, som er taget op i fagene Trivsel 1 og Liv & Læring tidligere på ugen. Vi arbejder mere i dybden med tanker og teorier og diskuterer, hvordan de kan befrugte hinanden. Vi perspektiverer ind i elevernes individuelle spørgsmål. Gennem praktiske øvelser, teoretiske uddybninger, videreudviklinger og dialog på holdet arbejder vi mere konkret med, hvordan vi kan øge vores trivsel i det konkrete hverdagsliv. Her er der plads til at sætte ord på livet – og måske handling bag ordene. Også her lærer vi af hinandens erfaringer og af den ekspertviden, som findes på området.

Faget lægger sig i forlængelse af Liv & Læring, Trivsel 1 og 2 samt andre fag på trivselspaletten og har til formål at skabe et undervisningsrum, hvor du alene eller sammen med andre kan fordybe dig i de emner, som er bragt op i ugens løb. Fordybelsen kan ske gennem praktisk arbejde med de præsenterede modeller eller gennem samtale, skrivning, tegning, læsning af baggrundslitteratur mv.

I Gym. & Bold introduceres til de grundlæggende regler og teknikker for det udvalgte boldspil. Vi får teknikken ind gennem små spiløvelser og afprøvet til sidst. Vi arbejder med spil som Ultimate (frisbee), Ringo, Stikbold, Floorball, Basket etc. Vi håber, at faget åbner for, at du har lyst til at udfolde dig med leg og konkurrence.

Her får du indblik i, hvad kreativitet egentlig er, og hvordan vi stimulerer vores kreativitet, så vi får skabt noget nyt og værdifuldt for os selv og måske også for andre. Vi prøver at gå ind i kreative processer i praksis, og du har mulighed for at arbejde selvstændigt hen imod et konkret produkt, som kan præsenteres for holdet: Måske et færdigt værk. Måske blot en skitse. Vi tager udgangspunkt i udtryksformer og teknikker, som du allerede har erfaringer med, og du får sparring på dit projekt. De kreative udtryk kan være i form af tekst, fotografi, tegning, musik, digitale udtryk etc. Det kreative kan også vise sig i det konkrete levede liv.

I musikalsk samspil prøver vi at spille musik sammen. Der er ingen krav om at kunne spille på et instrument i forvejen. Vi tager udgangspunkt i de færdigheder, som I har, og øver os på et par rytmiske numre, som vi fremfører ved en optræden ved afslutningen af modulet. Vi oplever at kunne skabe musik, som er til glæde for både os selv og andre.

Her tager vi ind til Herning svømmehal til en omgang sund og sjov træning i vandet. Ved træning i vand forbrænder vi mere energi pga. af vandmodstanden og opdriften, end hvis vi lavede tilsvarende øvelser på land. Det føles ikke hårdt og ser ikke særlig energikrævende ud, men vi får styrket alle kroppens muskler fra top til tå på en skånsom men effektiv måde. Vi laver forskellige øvelser både med redskaber (håndvægt, slanger, plader osv.) og uden redskaber hvor blot vandet bruges som modstand. Hvor hårdt det skal være, er op til dig selv. Vi krydrer timerne med boldspil og små konkurrencer.

Stjernestunder kan måske beskrives som de her øjeblikke, hvor vi har en oplevelse af, at noget går op i en højere enhed, en situation eller forløb, hvor du er nærværende og situationen føles meningsfuld. Hvis vi er opmærksomme, kan vi opleve stjernestunder i dagligdagssituationer. Vi kan ikke beslutte os for at have en stjernestund, men vi kan sørge for at skabe gode rammer for og være tilstedeværende nok til at opdage når en stjernestund opstår. Det vil vi være nysgerrige på og arbejde med i faget her, som er et kreativt fag.

Naturfordybelse er et fag, hvor vi selvfølgelig skal ud i naturen – især ind skoven, ind og nyde skovens ro. Her vil I måske opleve at møde naturen og naturen i dig selv på en ny måde.
Naturen har en positiv indvirkning på vores mentale sundhed og beroliger vores stresssystem. Samtidig danner naturen skønne rammer for fordybelse og læring. Her får i mulighed for at afprøve forskellige øvelser og måder at være i naturen. Så I på egen krop mærker, hvordan naturen kan støtte os i at finde ro, åbne vores sanser, lade os fordybe og forundre og lære os selv bedre at kende. I kommer til at skovbade, gå stillevandringer, lave forskellige sanse og fordybelsesøvelser

Mindfulness handler om at være nærværende i nuet. Så vi rent faktisk er til stede i vores liv og ikke blot lever i fx tanker og bekymringer om fremtiden eller fortrydelser/grublen over fortiden. I kan måske genkende det her med at have tankemylder eller gå rundt og være opslugt af bekymringer. Her kan mindfulness være et redskab til at skabe ro, overskud og klarhed. 
Derfor skal vi i undervisningen sætte tempoet helt ned og træne os selv i at finde ro og nærvær.

Her vil vi afprøve forskellige måde at træne og bevæge os på en mindful måde, så vi kan lade krop og sind spænde af. Jeg vil i undervisningen kombinere udstrækninger med qigong som er kinesiske helseøvelser, der laves langsomt, kontrolleret og afslappet, med bl.a. selvmassage og micromovements, som er små bitte bevægelser der kan hjælpe os så meget i ro give slip på tanker og lettere falde i søvn.

Mobility er bevægelighedstræning, hvor vi øver os i at kunne udføre alle former for bevægelser i hverdag og idræt med større lethed. Øvelserne er rettet mod positur og kropsholdning og styrker bl.a. dine skuldre, hofter, ryg, mave og mave.

Volleyball er et meget socialt spil, hvor vi oplever fællesskabet ved at være en del af et hold, og glæden ved at få spillet til at lykkes, når alle yder en indsats. Vi træner forskellige grundslag, så alle bliver en aktiv del af spillet.

Ved hjælp af øvelser med egen kropsvægt træner vi det meste af kroppen. Træningens formål er at øge styrke og fleksibilitet.  Kropsvægttræning er en simpel og effektiv måde at træne kroppen på og det kan foregå stort set hvor som helst. Træningen er med til at stimulere din balance og koordinationsevne.

 

 

Cirkeltræning er høj-intenst – med simple redskaber arbejder vi med styrke, kondition, corestabilitet og balance. I Cirkeltræning træner vi til musik ved forskellige stationer, hvor der enten er fokus på styrke eller kondition. Redskaberne er egen kropsvægt, elastikker, store bolde, øvelser med vægte, stepbænke, powerhoop eller træningsbånd.

Målet er at opleve naturen i fællesskab, at øge fokus på naturen og det vi møder på vores vej.

Metoder undervejs vil der fra gang til gang være forskellige kortvarige fokusområder i forhold til naturen som vi samler op på under en lille pause med en kop te/kaffe ca midtvejs. F.eks. at få øje på styrkemetaforer i naturen.

Yoga forener krop og sind og skaber harmoni mellem krop og sind. Du vil opleve at få en større kropsbevidsthed, og bliver mere opmærksom på de signaler kroppen sender dig.  Vi arbejder med åndedrættet, som skal hjælpe os længere ud i øvelserne. Yoga vil virke afstressede, styrkende og vil smidiggøre din krop. Yoga handler ikke om at kunne nå sine tæer, men derimod om, hvad du lærer på vejen derned.

At brodere er ikke kun for gamle koner, det kan også gøres med en nutidig twist. Broderi er ikke bare klokkestreng og puder. Vi skal brodere i hånden, hvor vi skal benytte frie sting. Vi skal eksperimentere med hvordan man kan tegne med tråden og skabe motiver. Vi skal designe vores egne mønstre og overføre disse til stof. Med broderiet skal du arbejde med frie sting i små enkelte opgaver, og herigennem finde ro, glæde og fordybelse i et tempo der passer dig. Broderi er balsam for sjælen, og det handler om at give sig tid, og tid til langsommelighed.

Raku er en måde at brænde keramik på, og raku-teknikken er en gammel japansk brændingsmetode. Først skal leret formes ved brug af pladeteknik, pølseteknik eller den frie fantasi til at skabe en skulptur. Herefter forglødninges og så glaseres i den ønskede glasurfarve, hvorefter det brændes. Ved raku krakelerer glasuren, hvilket giver et unikt udtryk, og man ved ikke hvordan resultatet bliver på forhånd. Raku brænding er ild, røg, spænding og trylleri.

I faget linoleumstryk vil der være fokus på ro og fordybelse. Her vil du blive introduceret i, hvordan repetitive bevægelser gør godt for det para-sympatiske nervesystem og hjælper til at komme helt ned i gear. Samtidig kommer du til at skabe et unikt værk, hvor du sætter dit eget personlige aftryk. Der er ingen krav til, at man kan tegne eller før har været kreativ, da man både kan lave det i fri hånd eller tage udgangspunkt i et foto eller et mønster. Linoleumspladen skæres ud i det ønskede format. Motivet tegnes eller overføres herefter på pladen. Herefter skæres motivet ud ved brug af profiljern, og de forhøjninger, der skabes herved, er det, som giver farve i trykket.

I faget keramik og i arbejdet med ler vil du opleve en sanselig verden, hvor det bløde materiale mellem dine hænder hele tiden vil være i en foranderlig proces. Du kommer til at dykke ned i en verden af fordybelse, og du vil opleve en stor glæde ved at skabe noget med egne hænder.

Faget Unge Under 30 har til hensigt at skabe et rum og fællesskab omkring forskellige aktiviteter under opholdet. Eleverne deltager i aktiviteter såsom boldspil, kreativitet i værksted, gåture, foredrag af eleverne selv, osv.

De 5 rytmer er bevægelse, intensitet og nærvær igennem rytmerne: Flydende, Staccato, Kaos, Lyrisk og Stilhed.  De 5 rytmer er for alle, som har lyst til at opleve sig selv på en ny måde, uanset alder, køn, form, skikkelse og danse-erfaring. De 5 rytmer rummer hver sin egen bevægelseskvalitet og energifelt, hvori man har frihed til at bevæge og udtrykke det, som øjeblikket viser. Igennem dansen har vi mulighed for at komme dybere ind i kroppen.

I Mental Sundhed ser vi på, hvad der skal til for at skabe et mentalt sundt miljø, , hvordan vi skaber smidighed, fleksibilitet, balance og indre styrke i vores mindset. Vi vil bl.a. komme ind på, hvordan vi taler til os selv og hvilke overbevisninger, vi har om os selv og verden. Det vi tænker omkring os selv og verden, har det med at blive vores virkelighed. Så det er væsentligt at blive opmærksom på vores indre processer. Derfor vil vi arbejde med kommunikations- og tankemønstre. Vi kommer også til at arbejde med personlige værdier og karakterstyrke.

Her arbejder vi på at skabe indsigt i, at krop og sind hænger sammen og påvirker hinanden indbyrdes.  Kroppen giver os hele tiden signaler, vi kan bruge som vejviser til refleksion og derpå handling, i forhold til at træffe gode valg for os selv. Vi vil arbejde på at styrke kontakten til krop og sind, lære at afkode kroppens sprog og forstå hvordan vi kan afbalancere og rumme kropslige tegn, tanker og følelser. Vi arbejder med kroppens stresssystem, med kropssprog, med begrebet energi-konto, så vi finder ud af hvad der dræner og hvad der giver energi.

Kend dig selv er et fag, hvor vi gennem meditation, kreative processer og refleksion for mulighed for at lære os selv bedre at kende. Når vi arbejder kreativt med nærvær, kan vi lade det ubevidst blive synligt og måske se nye muligheder for at folde os selv ud. Vi kan blandt andet få øje på styrker, potentialer, blokeringer og nye veje. Her er det processen og refleksion over, hvad der dukker op undervejs, der er i højsæde frem for selve det kreative produkt. I kommer undervejs til at tegne, skrive, lave livstræer og arbejde med ler og opstillinger.

Hit Fit er en høj intens forbrændingstime med god energi og danseglæde. Marianne Eighil har skabt konceptet og har lavet koreografi til forskellige hit numre fra de forskellige årtier fra 50´erne og op til nu. Det handler ikke om at gøre det perfekt. Det handler om at have det sjovt og gerne synge med på numrene. Så kom glad til en varm dansetime, hvor både pulsen og humøret ryger helt i top. Koreografierne er forholdsvis simple, så vi kan komme hurtig i gang.  

I cykling vil du komme rundt og se naturen omkring Skærgården. Turenes længde vil typisk variere mellem 10-15 km. Formålet er at styrke konditionen og få en masse frisk luft og dermed give lyst til at cykle mere både som motionsform, men også i den daglige transport.

Fortælling er et fortællefag, hvor evnen til indlevelse, det levende ord og fortællerlysten vil være i centrum. Vi arbejder med nogle grundlæggende fortællefærdigheder, som f.eks. at tale ud fra  indre billeder gennem fortælleøvelser. Hver gang vil der bliver fortalt en historie. Fortællingen har ofte en universel karakter,  som er med til at udvikle vores selvforståelse og identitet.

 

Hvis du har lyst til at prøve at arrangere noget for andre, vil du i event-faget være med til at skabe ting, der styrker fællesskabet på højskolen. Vi planlægger og strukturerer forskellige begivenheder, så du får styrket dit initiativ samtidig med at du – sammen med andre – kommer til at stå for og planlægge forskellige events.  Du vil få indsigt i forskellige måde at idegenere, og du vil få metoder til at omsætte ideer til konkrete aktiviteter, det vil ruste dig til at tage initiativer til glæde for både dig selv og andre.

Vi har alle en historie med at kæmpe, her folder vi kampen ud. Kampen er med hinanden aldrig mod, dermed er det mest trygt at være i. Der vil være elementer fra forskellige kamparter, fægtning, judo og boksning, derigennem vil vi træne nogle grundlæggende bevægelsesfærdigheder som f.eks. at flytte sig, koordination, kraft, hastighed og balance. I kampen udvikles modstandsdygtighed og det at lære at stå imod pres, dette er egenskaber som er direkte overførbare til andre situationer i livet.

Kropsbevidsthed er at mærke kroppen indefra og at blive bekendt med kroppens sansning.

Ved at være bevidst om din krops tilstand kan du handle på de signaler din krop sender og dermed få det bedre. Det er et aktivt fag, et ”gøre-fag”, hvor du ved hjælp af øvelser vil udvide din kropsbevidsthed. Du vil lære at lytte til hvad kroppen fortæller og hvordan du kan handle på det. Vi vil bl.a. komme ind på emner som rygsøjle, åndedræt, syn og forskellige tilgange til kroppen. Uanset hvad du laver, kan du øve dig i at mærke din krop samtidigt og på den måde opøve din kropsbevidsthed.

Kulturcykling er kultur og motion i et. Vi vil cykle til steder i omegnen, der taler til vores kulturelle og historiske bevidsthed. I får en fornemmelse og viden omkring det område som i er landet i, samtidig med at I får motion.

Nature er et udelivsfag. Målet med faget er at give en lyst til at bevæge sig i naturen og få indsigt i grundlæggende færdigheder så som at lave ild, binde knob og bruge kort og kompas. Det vil ske ved forskellige øvelser som kan være at lave bål, bygge tømmerflåde og finde rundt i skoven ved hjælp af kort og kompas.

Puls og muller er styrke og kredsløbstræning. Kredsløbstræning er styrketræning for hjertet. Når vi laver kredsløbstræning, vokser hjertet både i størrelse og styrke, hvilket betyder, at mere blod kan pumpes ud pr. slag – derved for vi en lettere hverdag. Det og at få en generel større muskelkomfort er formålet med faget. Undervisningen forgår i motionsrummet, hvor diverse maskiner vil blive inddraget til kredsløbstræningen. Derudover vil der være klassisk styrketræning med håndvægte, vægtstang og masser af øvelser med egen kropsvægt.

Skærgården i bevægelse er bevægelse i det fri. Både fysisk og mentalt er der fordele ved at dyrke motion udenfor. Mange oplever et forøget velvære både under og efter idræt under åben himmel. Målet med faget er at få frisk luft og motion i et. Vi varierer mellem vandreture i skoven, kanosejlads, ringo, stavgang og meget andet, alt efter hvordan vejret er.

Slow er bevægelser i slowmotion, altså at bevæge sig langsomt over tid. Målet med faget er at gå fra hovedet og ned i kroppen. Vi vil arbejde med bevægelser i slowmotion og ad den vej vil udvide vores bevidsthed om vore bevægelser. At arbejde med langsomme bevægelser er en effektiv måde at komme ned i hastighed på, det skærper kropsbevidstheden og hindrer tankemylder.

At bevæger sig langsomt slower tankerne – og styrker musklerne. Det gælder om at finde det rette tempo, så du får det bedste ud af livet.

Træning med store bolde er mild træning for hele kroppen. De store bolde er eminente til rygtræning (mave og ryg), men også til at styrke din krop generelt. Boldene er bløde og behagelige at arbejde med, du træner naturlig balance, koordination og styrke når du arbejder med dem. De er rigtig gode til særlig rygproblematikker i og med at de aktiverer ryg og mavemuskler til en naturlig position. Bolden stiller på samme tid krav til balance, koordination, bevægelse og stabilitet, altså helkropstræning.

Stand Up Paddling foregår stående eller siddende på et board og fremdriften skabes med en paddle. I faget arbejder vi med sansning, udfordringer og grænseovervinding. Teknik, balance og udholdenhed er essentielt for SUP og faget kræver en portion viljestyrke og mod.

På vandet er det essentielt at være i nuet, vi arbejder derfor med tilstedeværelse og evnen til at finde ro og nyde momentet.

Udebevægelse er bevægelse i det fri. Både fysisk og mentalt er der fordele ved at dyrke motion udenfor. Mange oplever et forøget velvære både under og efter idræt under åben himmel. Målet med faget er at få frisk luft og motion i et. Undervisningen varierer mellem vandreture i skoven, kanosejlads, ringo, stavgang og meget andet, alt efter hvordan vejret er

Dans er en samværsform, der ikke bare udvikler gode ben og koordineringsevne. Dans giver også masser af humør, glæde og så er den med til at udvikle kursisternes evne til at samarbejde. Det handler ikke kun om at lære trin og takt, men også bare om at turde at danse. Vi danser fx vals, quickstep, cha cha cha og jive.

I Læderværksted lærer du at arbejde med læder og lærer de grundlæggende teknikker og materialer at kende. Ydermere lærer du at designe, udføre og evaluere deres egen kreation. Den første opgave er at lave et etui, til opbevaring af værktøjet til læderarbejdet fremover. Derefter er der mulighed for at designe sit eget produkt.

I Maleri bliver du introduceret for de forskellige materialer, teknikker og farvecirkelen, og vi fordyber os i forskellige danske og udenlandske maler, analyserer deres kunst og lærer at sætte ord og følelse på kunst, ens egen kunst men også kunst fra kunstner. Faget handler også om at opleve, hvordan det at male kan bidrage til at øge ens trivsel og mentale fred og ro. Ved at male styrkes relationen til vores indre liv, vi lærer at mærke efter og at give udtryk igennem form og farver. 

Det at kunne tegne giver mulighed for at opleve og sanse verden gennem en blyant. Det er nemt at have papir og blyant med sig, og her lærer du nogle af de grundlæggende tegneteknikker, og får mulighed for at træne dit blik for detaljer og nuancer.

EKSEMPEL PÅ SKEMA

Hent eksempel på et skema for en 6-ugers periode i bunden.

Vi gør opmærksom på at udvalget af valgfag varierer hen over året. Andre fag er gennemgående.

Et skema består af en række obligatoriske fag og en række valgfag. Desuden tilbyder vi forskellige frivillige aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne. Når du starter på højskolen, bliver du præsenteret for periodens skema og fagtilbud, hvorefter du sammensætter dit eget skema.

Du skal have min. 21 undervisningstimer om ugen – men du må gerne have flere.

Der er mødepligt til undervisningen.