Daghøjskole

TAG HÅND OM DIN EGEN OG ANDRES TRIVSEL I HVERDAGEN

Højskolen Skærgården tilbyder et afklaringsforløb for ledige med behov for at skabe positive forandringer i
livet. Der er måske tale om at finde fodfæste igen efter en periode med stress eller sygdom, personlige
problemer, manglende motivation eller dårlig struktur i hverdagen.

Rammerne for forløbet

Undervisningen foregår på Skærgården i et fagligt og socialt fællesskab med plads til forskelligheder og individuelle behov. Da forløbet foregår på en højskole vil halvdelen af undervisningen være af bred almen karakter, hvilket betyder at der arbejdes med udgangspunkt i folkelig oplysning, livsoplysning og almen dannelse. 

 

Hver dag er der morgensamling med sang, oplæg refleksion og fysisk aktivitet.

Højskolens elever

På højskolen er der mange forskellige elevgrupper. Nogle kommer for at tabe sig, nogle for at blive klar til et nyt stadie i livet, og andre for at ruste sig til et forestående uddannelsesforløb. Højskolen har elever i alle aldersgrupper (fra 18 til 80 år). Her er plads til alle og til det enkelte menneskes historie. Vi accepterer ikke nogen form for misbrug, og man skal være klar til at indgå i det almindelige højskolefællesskab.

 

Højskolens omdrejningspunkt er de individuelle afklarings- og forandringsprocesser, dvs. livsmestring, sundhed og trivsel i bred forstand. Der kan lægges individuelle skemaer med et antal lektioner, der tager hensyn til den enkeltes behov.

Undervisningen

Undervisningen foregår sammen med højskolens øvrige elever med fag fra både trivsels- og livsstilslinjen.

undervisningsstedet

Undervisningen foregår på Skærgården i Skærbæk syd for Lind. Højskolen ligger placeret i enestående omgivelser og har egen sø og skov, der indbyder til udeliv og gåture, når der skal reflekteres over forandringsprocesser og lægges planer for fremtiden.

Vi oplever, at højskolens beliggenhed er med til at sætte nye rammer for det enkelte menneskes opfattelse af sig selv og sin situation. Det er nemmere at tænke nye tanker i omgivelser, hvor der i mere end én forstand er højt til loftet.

undervisningen

Undervisningen varetages af højskolens lærere, som har kompetencer indenfor voksenundervisning, musik, motivationsteori, personlig udvikling, life coaching, flow teori, sundhed og trivsel, kunst og kreative processer, vejledning og mentoring, kost og ernæring, madlavning og motion.

kursusperioder

Undervisningen foregår fra mandag til fredag fra kl. 8.30 til 15.15, og et forløb kan vare fra tre til 11 uger med mulighed for forlængelse. Vi registrerer fremmøde.