Opholdets forløb og rytme

Forløb og rytme på højskolen skærgården

På Højskolen Skærgården optager vi normalt nye elever med seks ugers mellemrum. Vi har tre optag i efteråret og fire optag i foråret. Obs: Enkelte optag i løbet af året er af 7 ugers varighed i stedet for 6. Principperne er dog de samme.

OPHOLDETS GANG

Når vi begynder efter sommerferien starter alle på et 6-ugers-forløb. Som elev kommer du her igennem de grundlæggende fag og elementer, som vi mener, er vigtige for dit højskoleophold på Skærgården. Derudover har du selvfølgelig også mulighed for selv at vælge nogle fag.

Efter de første seks uger begynder et nyt hold elever på et 6-ugers-forløb, mens du (hvis du har valgt et længere ophold) fortsætter som “rutineret” elev i et nyt 6-ugers-forløb med flere valgmuligheder.

EN 6-UGERS-CYKLUS

Livet på Højskolen Skærgården følger en særlig cyklus, som er beskrevet vejledende herunder. Vi forbeholder os retten til ændringer efter behov.

1) OPSTART

Den første dag i en ny periode består af en velkomst til nye elever, en introduktion til højskolens liv og rammer samt valg af skema og fag. Her vil du normalt også møde din kontaktlærer samt dem, du deler hus med. Allerede dagen efter er du i gang med hverdagen på højskolen.

2) EMNEUGE

I den tredje eller fjerde uge i perioden bryder vi skemaet op og afholder en emneuge, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et særligt område. Emnerne varierer hen over året, men vi tager altid afsæt i højskolens fokus på sundhed og trivsel. I emneugen er der ofte indlagt en dagstur med bus.

3) HYGGEAFTEN
/ AFSLUTNINGSFEST

Den sidste fredag aften i et 6-ugers-forløb holder vi hyggeaften. Her tager vi bl.a. afsked med de elever, som afslutter deres ophold. Ved afslutningerne op til sommerferien og juleferien skruer vi lidt op for festlighederne, når vi afslutter et forårs- eller efterårshold.

 

En stor gruppe elever vil typisk forsætte i den næste periode, og tager derfor hul på en ny 6-ugers-cyklus – nu med flere og nye valgmuligheder.