Til sagsbehandlere

positive forandringer i livet

Skærgården er en højskole, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til at skabe positive forandringer i livet.

Det kan handle om at få en sundere livsstil, blive afklaret omkring uddannelse og arbejde, opbygge et stærkere selvværd eller et nyt netværk, komme sig oven på personlige kriser m.v.

 

For unge uden en kompetencegivende uddannelse kan vi tilbyde en særlig mentorordning i 

samarbejde med UU-Centret.

 

Vi har særlig ekspertise indenfor undervisning af overvægtige og mange af vores store elever opnår et væsentligt vægttab i løbet af deres ophold.

Kommunal henvisning: sådan gør du

Arrangér et besøg: Vi har gode erfaringer med, at den enkelte person eller familie kommer på besøg – meget gerne sammen med sagsbehandleren eller UU-vejlederen. At opleve skolen med egne øjne giver tryghed og et godt grundlag for at træffe en kvalificeret beslutning om højskolen er det rette valg. Hvis et besøg ikke er muligt, anbefaler vi, at man orienterer sig grundigt på hjemmesiden og tager en telefonsamtale med forstander Vibeke Lundbo eller viceforstander Almind Spelling-Sørensen.

 

Send tilmeldingsblanketten: Når der er bevilget ophold, skal tilmeldingsblanketten udfyldes af både elev og sagsbehandler/vejleder og sendes til højskolen med oplysning om EAN-nummer. 

 

Herefter sender vi opkrævning elektronisk.

Praktisk information

Hvis personen ikke modtager ydelser i henhold til Betalingsloven, kan kommunen vælge at yde støtte til deltagelse i et højskoleophold, fx som led i en forebyggelsesindsats eller som en kvalificering til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Hvis kommunen således vælger at sætte tidligt ind, før den unge kommer på kontanthjælp, vil kommunens udgifter til opholdet udelukkende være støtte til egenbetaling.

Hvis personen modtager offentlig ydelse og hører under Betalingsloven (samt LAB og Serviceloven) skal kommunen ud over egenbetalingen også betale det statslige taxametertilskud. Ring og få oplyst de aktuelle takster.

Personer på 18 år og derover:

For denne gruppe skelnes der mellem personer, der:

 

1. Ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) eller Serviceloven

2. Modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) eller

 

Serviceloven:

2.1. Til personer på 18 år og derover, der ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) eller Serviceloven, kan kommunen vælge at yde støtte til elevens deltagelse i et højskoleophold. Det kan kommunen gøre som led i en forebyggelsesindsats eller som en kvalificering til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Hvis kommunen således vælger at sætte tidligt ind, før den unge ender i kontanthjælp, så vil kommunens udgifter til opholdet udelukkende være ovenfor omtalte støtte til den enkelte unges højskoleophold, idet højskolen også for denne gruppe kan hjemtage de statslige driftstilskud. En kommunal støtte kan for de unge under 18 år omfatte helt eller delvis tilskud til egenbetalingen, samt evt. støtte til lommepenge og hjemtransport.

 

2.2. Til personer, der modtager ydelser i henhold til LAB eller Serviceloven, skal kommunen afholde den fulde betaling for højskoleopholdet, idet højskolen ikke kan hjemtage taxametertilskud i disse tilfælde. (Da kurset er godkendt af undervisningsministeriet, refunderes en stor del af udgiften via kommunens bloktilskud.)

Kommunens betaling her omfatter således både det statslige taksttilskud til højskolen og elevens egenbetaling efter reglerne i betalingsloven.