Skaberglæde

Fordybelse og ro ved hjælp af hændernes og kroppens intelligens

SKABERGLÆDE på Skærgården henvender sig til dig, der ønsker at skabe positive forandringer i livet, hvor det at bruge hænderne kan være omdrejningspunkt for et sundt liv fyldt med energi og livsglæde.

Måske er du nysgerrig på, hvordan hænderne kan være vejen til trivsel, indhold og mening i livet. Måske står du et sted i livet, hvor der pludselig er blevet tid og plads til DIG. Måske har du opdaget, at du er nødt til at skabe dig sådan et frirum, både fysisk og mentalt.

Så kan Skærgårdens kreative sundhedsoase
være lige noget for dig.

skaberglæde

Her tager vi afsæt i hændernes og kroppens egen klogskab. Vi oplever, at mange mennesker har glæde af at opleve, hvordan hænderne kan få os ud af tankernes dominans og bringe os ned i kroppen, hvor vi kan mærke os selv. Vi slår fra mentalt og får ro i sjælen. Når vi bruger hænderne, kan vi opleve, at de har deres egen intelligens, hvor de trækker direkte fra vores underbevidsthed. Vi tager konsekvensen af dette og lader håndens arbejde føre os frem til den trivsel og vitalitet, som vi har brug for.

 

Al undervisning på Skærgården har sigte på sundhed og trivsel, og du sammensætter selv et skema med de fag, der interesserer dig. På SKABERGLÆDE kan du få et skema, hvor du kombinerer de skabende fag med fx trivselsundervisning, bevægelse, mindfulness, drama og kulturvandring.

 

Vi er inspireret af Craft Psykologien, som en kobling af håndarbejde/håndværk og psykologi, udviklet af Anne Kirketerp. Ideen her er at bruge hænderne til at berolige vores nervesystem og derigennem styrke vores sundhed og trivsel. Vi har arbejdet med dette i mange år og vores elever bekræfter gang på gang, at der er en vigtig kobling mellem hændernes arbejde og sindets tilstand. Nogle finder inspiration til i højere grad at bruge hænderne kreativt, når de kommer hjem, og andre lærer at bruge hænderne en del af en meditativ praksis.

Hvordan hænger vores hænder sammen med sundhed og trivsel?

At bruge hænderne kan være en måde at skabe mening og formål i livet. Aktiviteter, der involverer hænderne, kan give en følelse af mestring og kontrol, og det kan være tilfredsstillende at se et færdigt produkt eller resultat af ens arbejde. Hændernes arbejde har positiv effekt på vores mentale sundhed og kan være med til at skabe fokus, ro og flow, som igen afhjælper stress, belastning og bekymringer.

At bruge hænderne kan også hjælpe med at skifte fokus fra negative tanker og følelser til noget mere positivt og produktivt. Hænderne har simpelthen en positiv indvirkning på hjernens kemi og funktion: når vi skaber noget med vores hænder – giver vi samtidig vores hjerne et brusebad af de velgørende og naturlige glædestoffer, som fx dopamin og serotonin.

 

Arbejdet med hænderne kan fx foregå på det kreative værksted med maleri, tegning, keramik, læder og håndarbejde. Det kan foregå i køkkenet med bagning, madlavning og ølbrygning. Det kan foregå ude i det fri med fx sankning eller blot fordybelse i naturen som led i arbejdet med mental sundhed. Det er vores ambition, at du efter højskoleopholdet har fået skabt dig en ny praksis, hvor det at bruge hænderne bliver en del af din selvomsorg, sundhed og trivsel.

Hvad er SKABERGLÆDE på Skærgården?

SKABERGLÆDE på Skærgården handler om at folde livet ud og finde sit eget livspotentiale. Det kan både handle om at arbejde med hænderne og få en fornemmelse af ens egen skaberkraft. Og det kan handle om at tænke kreativt i forhold til livskunsten, hvor er jeg på vej hen i livet, hvem er jeg i gang med at blive?

 

At være menneske handler ikke kun om at gribe ud efter sit liv, men også om selv at være grebet af det. Vi kan ikke altid arbejde målbevidst og fokuseret i håbet om at forløse livet. Nogle gange må vi give slip og give os hen.

 

SKABERGLÆDE handler om at fordybe sig, finde ro og komme til at trives ved hjælp af hændernes og kroppens intelligens.

På Skærgården tilbyder vi en pause, hvor du kan finde hjem til dig selv, en form for aflastning fra hverdagen, hvor vi giver os hen til begejstringen, det sanselige og det kreative. Hvor vi søger ud i naturen, og hvor vi lader os inspirere af kunsten og kreativiteten.

 

Du sammensætter dit eget personlige skema. Her vil der være fag, hvor du skal bruge hænderne, og som kombineres med andre spændende fag indenfor personlig udvikling, trivsel og sundhed, samtidig med at du kan indarbejde sunde vaner med god mad og daglig bevægelse, der passer til netop din krop.

 

Det særlige ved Skærgården er, at vi ikke står klar med en færdigsyet opskrift på det gode liv, men vi har stor erfaring i at hjælpe mennesker med at finde deres egen personlige opskrift. Det er nemlig dén, der holder længst.

Vejen til fordybelse
og nærvær starter her

Hvem er eleverne på Skærgården

Skærgården er højskole for voksne. Eleverne er aldersmæssigt jævnt fordelt mellem 18 og 80 år. Her er rig mulighed for både at være sig selv og for at møde nye mennesker. Her har du friheden til at finde dig selv sammen med ligesindede, som er på samme ”mission” som dig. Fælles for alle er ønsket om at skabe positive forandringer i livet.

 

Vi kombinerer det faglige og det sociale med fred og fordybelse i en fantastisk natur. Du vil indgå i et fællesskab med andre, der har de samme interesser som dig, og du vil opdage hvordan den fælles dialog og erfaringsudveksling er med til at befrugte dine drømme.

 

Højskolen Skærgården er en oase, hvor du kan genfinde energien og livsglæden. Her finder du sammen med ligesindede ro og rum til både at udvikle dig og opdage nye udfoldelsesmuligheder i dit liv generelt.

Undervisningen

Du sammensætter selv dit skema, og hvert skemamodul er 6 uger, så du har mulighed for at vælge nye fag efter hvert modul. I den første skemaperiode har du ”Find din indre skaberglæde” som dit linjefag (én formiddag). Derudover er der obligatoriske fag (morgensamling, Liv & Læring samt Trivsel 1) – og den sidste del af skemaet sammensætter du selv med valgfag, som Kreativitet (som også kan være musik og tekster, digte og sange og meget andet), Madværksted, Drama, Fortælling, Maling, Tegning, Keramik, Stjernestunder (dog er alle fag ikke altid i skemaet). Hertil kan du supplere med fx Naturfordybelse, bevægelsesfag eller yderligere trivselsfag.

Hændernes helende funktion

På SKABERGLÆDE lærer du også bruge hændernes kraft til at meditere, fordybe dig og være nærværende og i ro. Vi oplever ofte, at stress- og sygdomsramte mennesker finder tilbage til sig selv og til et nyt ståsted arbejde med trivsel og mening. Vi dyrker også nysgerrigheden, hvor vi leder efter en udvidelse af vores forståelse snarere end efter svar. Vi kigger ind bag de yderste lag og får øje på måder at bakse med livsspørgsmål, stemninger og relationer. Enhver forandring starter med forundring. At arbejde med hænderne handler også om at styrke vores forestillingsevne, altså hvilke muligheder vi TROR er åbne for os: Kunsten kan beskæftige sig med utopien og dermed håbet for en bedre fremtid. Vise os hvordan håbet ser ud.

 

På Skærgården er vi fascineret af KUNSTEN AT LEVE. Det er jo ikke sådan, at vi BARE lever. Vi er dybt involverede i livet, som har sine gode øjeblikke. Men så går det videre og så møder vi den næste udfordring. Vi skal ud og finde det smukke i verden, i kunsten og i naturen. For erfaringen er, at mens vi grubler, får vi nogle gange øje på noget så smukt, at vi glemmer bekymringen, som bagefter er blevet mindre vigtig.

 

Ved at arbejde med hænderne inviterer vi noget ind i vores liv, som kan åbne og forny det, og som kan tillade os at se andre muligheder. Det løsriver os fra nyttetænkning og logik. I den proces er der også mulighed for at lære at lege igen, at bruge kroppen og sindet på nye og ukendte måder.

Der er fri leg hele døgnet, hele ugen

Det kreative værksted er altid åbent, så du har altid mulighed for at sidde og fordybe dig i dine arbejder. Til hvert fag i hvert modul knytter sig en opgave, hvor du får materialer udleveret. Hvis du ønsker at arbejde mere og videre, kan du købe flere materialer hos os.

I Skærgårdens brochure kan du læse mere om vores linjer

Højskolemiljøet på Skærgården

Til daglig vil du være sammen med elever fra TRIVSEL og LIVSSTIL i et blandet miljø, hvor fagene fletter sig sammen, og i sidste ende bidrager til det, som alle har til fælles, nemlig ønsket om at skabe positive forandringer i livet.

 

På SKABERGLÆDE har vi fokus på at opdage ny og større livsudfoldelse. Vi opsøger inspiration i kunsten, og vi bruger naturen som kilde til inspiration og livsenergi. Og ikke mindst arbejder vi med egenomsorg, afstresning og fordybelse.

Naturskønne omgivelser

Højskolen ligger direkte ud til en smuk badesø, og vi har direkte adgang til store arealer skov og naturområder. Naturen er vigtig for os. Den beroliger nervesystemet og åbner for stimuli i fascinationscentret. Spændingstilstande bliver dæmpet, pulsen falder og naturen inviterer os til at lade tankerne vandre frit, så vi kan lære at dagdrømme igen. Det er når hjernen er i sit mest afslappede modus, at vi tænker mest kreativt.

Varighed

Vi anbefaler, at dit ophold er på minimum 12 uger, men det er også muligt at vælge et 6 ugers forløb.


Det sker ofte, at vore elever vælger at forlænge deres ophold ud over den først aftalte periode. Men beslut dig hurtigt – vi har ofte kun få eller ingen ledige pladser.