Gensynsdag

Lørdag d. 3. juni 2023

Hvert år er der mulighed for at mødes med de gamle højskolevenner og gense højskolen til en dejlig dag. Dagen foregår i juni, hvor vejret forhåbentlig er med os. Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig dag og en festlig aften.

Der er mulighed for at medbringe telt til overnatning eller låne en madras og sove i gymnastiksalen.

Pris 200 kr. – og 150 kr. for medlemmer af skolekredsen. Prisen omfatter eftermiddags-kaffe, festmiddag og morgenmad søndag. Drikkevarer kan købes på højskolen.

Det er ikke muligt at komme allerede fredag.

Tilmelding/betaling
Senest 27. maj til kontoret@hjsk.dk eller til Anita på 97124390.
Du kan betale via mobile pay på 63927 eller til Vestjysk Bank på 7604-1303215. Husk at skrive “Gensynsdag”.

Vi glæder os til gensyn

Se invitation og program – klik her