Grundlovsmøde

Vi holder grundlovsfest ved Skærgårdens skønne sø og starter med kaffe og kage. Højskoleforstander Vibeke Lundbo byder velkommen ved søen kl 15.15. Herefter vil eftermiddagen byde på tale ved højskoleelev Anne-Lise Lintner og valgmenighedspræst Jonas Jochumsen. Flettet ind løbet af eftermiddagen vil der være musik v/Svend Erik Larsen, der spiller irsk folkemusik og dansk pop/rock. […]

Årsmøde

Der indkaldes hermed til generalforsamling i skolekredsenfor Højskolen Skærgården. Alle kan deltage igeneralforsamlingen, men for at have stemmeret skal manvære medlem af skolekredsen, og medlemskabet skal væretegnet senest fire uger før årsmødet. Det koster 200 kr. omåret at være medlem og indmeldelse kan ske på mail tilkontoret@hjsk.dk. Dagsorden for generalforsamlingen ser som udgangspunktud som nedenstående. […]

Opfølgningsdag v/Klaus

Når man vender hjem efter et højskoleophold er det vores erfaring, at der efter et stykke tid kan opstå en periode, hvor det bliver sværere at holde fast i de gode vaner. Derfor afholder vi nogle gange om året opfølgningsdage på højskolen, hvor vi genopfrisker viden og værktøjer og giver rum til at dele erfaringer. […]