Årsmøde

Der indkaldes hermed til generalforsamling i skolekredsenfor Højskolen Skærgården. Alle kan deltage igeneralforsamlingen, men for at have stemmeret skal manvære medlem af skolekredsen, og medlemskabet skal væretegnet senest fire uger før årsmødet. Det koster 200 kr. omåret at være medlem og indmeldelse kan ske på mail tilkontoret@hjsk.dk. Dagsorden for generalforsamlingen ser som udgangspunktud som nedenstående. […]